En bild från trädgården 1934 med barnen Folke till vänster och Ingvar till höger. Karl-Ivar och Sara Kristina (Stina) köpte gården från kronan 1930 och i slutet av 1960-talet tog Folke över den. 2015 var det återigen dags för generationsskifte, då köpte Ingvars dotter Karin och dotterdotter Sara gården tillsammans med sina makar.

Ekebo gård har anor från medeltiden och har många bevarade byggnader både från 1700-talet och början av 1900-talet. För drygt trettio år sedan blev gården byggnadsminne och samtliga byggnader är idag skyddade från förändring - till och med svinhuset från 1970-talet. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1785 av slottskamrer Anders Brandt som arbetade på Läckö. Virket till byggnaden togs från ön stora Eken och fraktades på isen i maj månad 1782.  

 Vid mitten av 1800-talet kom mjölnarsonen Olaus från Östad utanför Alingsås och hon som kom att bli hans hustru Kristina från Kristinehamn till Läckö kungsgård. Där arbetade de under några år, först som körkarl och jungfru och därefter var Olaus rättare på några gårdar som hörde till greve Rudenschöld som vid den tiden drev Läckö Kungsgård. På 1860-talet fick de förmånen att ta över arrendet på gården Ekebo och gården gick senare vidare till deras dotter Matilda. Idag äger och driver deras ättlingar gården i femte och sjätte generationen.

2015 tog vi upp gammelfarmor Stinas köksland där hon odlade grönsaker och rotfrukter vid mitten av 1900-talet. På den tiden gick landsvägen ut till Spiken genom gården.

Läckö slott för ungefär hundra år sedan. Gården Ekebo har sedan 1300-talet hört till Läckö, först hörde den till stiftet och från reformationen på 1500-talet då kronan tog över mycket av kyrkans egendomar var gården en kronogård. År 1930 friköptes gården.

Stina bakade bröd varje lördag under många år. Än idag bakar vi inspirerade av hennes recept.

Köksspisen julen 1938 strax innan köket moderniserades.